Boxed Paragraph

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT