branch

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

branch

branch ifadesinin anlamı dal, branş olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

LEAVE A COMMENT