branch

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wrap-around

başa sarmalı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write access

yazma erişimi, yazmak için

write

yazma

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT