breakdown

write register

yazma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT