breakdown

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

Breakdown

Arıza, bozulma

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT