Briefcase

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT