Brightness

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

brightness

parlaklık

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

write

yazma

LEAVE A COMMENT