Bring To Front

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write

yazma

LEAVE A COMMENT