Buffering

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

wound core

sarılmış çekirdek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workstation

iş istasyonu

wrap-around

başa sarmalı

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT