Built-In

write register

yazma belleği

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

Built in

Gömme, sabit

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT