Bulk

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT