Bulk Storage

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

write access

yazma erişimi, yazmak için

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT