Bullet

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT