Bulleted List

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT