Bulleted Paragraph

workstation

iş istasyonu

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT