Bulletin Board System (Bbs)

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zone

bölge, yöre, alan

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT