Burst Mode

write cycle

yazma çevrimi

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

write

yazma

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT