Bus Mouse

write

yazma

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT