Bus Mouse

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT