Bush matrix

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT