Bush matrix

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write access

yazma erişimi, yazmak için

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT