Business Case

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT