Button

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

button

düğme

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

button

button ifadesinin anlamı düğme olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT