Byte

Byte

1) sabit bit sayısı, çoğunlukla tek bir karaktere karşı gelir ve bir birim tarafından işlenir. 2)alfanümerik veya özel bir karakteri Read more

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT