Concatenated Field

wound core

sarılmış çekirdek

write register

yazma belleği

wrap-around

başa sarmalı

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT