Concurrent Application

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT