Condensed Print

workstation

iş istasyonu

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zone

bölge, yöre, alan

LEAVE A COMMENT