Condition

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

condition

durum; kondisyonlamak

wound core

sarılmış çekirdek

condition

condition ifadesinin anlamı durum, hal / koşul,şart olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT