Conditional Instruction

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wrap-around

başa sarmalı

write register

yazma belleği

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write

yazma

LEAVE A COMMENT