Conditional Section

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

wound core

sarılmış çekirdek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT