Conduit

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

Conduit

Kablo borusu, kanal (hava, gaz, kablo v.s.)

LEAVE A COMMENT