Configuration

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT