Conflict Information

write register

yazma belleği

wound core

sarılmış çekirdek

write head

yazma kafası

wrap-around

başa sarmalı

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT