Connection

write cycle

yazma çevrimi

workstation

iş istasyonu

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT