Consecutive

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT