Console

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write access

yazma erişimi, yazmak için

Console

Konsol

LEAVE A COMMENT