Contact Information

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

zone

bölge, yöre, alan

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT