Content

wound core

sarılmış çekirdek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

content

içerik

LEAVE A COMMENT