Contextual Help

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT