Contiguous

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT