Contrast

wrap-around

başa sarmalı

write register

yazma belleği

contrast

karşıtlık, kontrast

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT