Control Handler

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wrap-around

başa sarmalı

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

write head

yazma kafası

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT