Control Menu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write

yazma

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT