Convert

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

convert

değiştirmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT