Converter

converter

konverter, dönüştürücü

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT