Copy Protection

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT