Cord

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

cord

fitil; ip, sicim, şerit

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT