Correction

workstation

iş istasyonu

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

zone

bölge, yöre, alan

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT