Corresponding

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

zone

bölge, yöre, alan

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT