Count

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

count

iplik numarası

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT