Coupler

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT