Cover Page

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT