Cracker

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT