Critical Path

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT